סדנאות חד פעמיות למתנ"סים
מומלץ לסגור תארכים חודש וחצי מראש.                                       
הימים האפשריים: ג', ד', ה'